Ediz Satış Sektöründeki değişimi ve gelişimi yönetebilen, Ediz’in hedef ve stratejilerini benimsemiş, yenilikçi,

müşteri odaklı, planlama yönü kuvvetli, sürekli hizmet kalitesini artırmaya yönelen, takım çalışmasına yatkın, motivasyonu yüksek, kendine güvenen, liderlik özelliklerine sahip güçlü bir kadroya sahiptir.

Çalışanlarına değer veren, başarılarını paylaşan, güvenilir bir organizasyon yapısına sahip olan Ediz Satış, çalışanlarının kendilerini geliştirmeleri ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için uygun ortamı sağlar. Ediz Satış, çalışanlarına fırsat yaratmanın, sahip olduğu vizyona ulaşmada en önemli unsur olduğunu bilir.

Bu anlayışı sonucunda, çalışanlarına sağladığı eğitim ve gelişim imkanları, liderlik özelliklerini ortaya çıkarma ve kullanma konusunda destek olması ile her bireyin çalışmak isteyeceği, mükemmel bir okuldur. Şirketimizde çalışan genç arkadaşlarımız şirketimizin faaliyet gösterdiği dinamik piyasayı çok yakından tanıyabilecekler, gelecekteki kariyerleri için sağlam bir temel kurabileceklerdir.

İnsan Kaynakları alanında vizyonumuz; Ediz Satış’ın vizyon ve misyonu doğrultusunda; hedeflerimize ulaşmak için gerekli yetkinliklere sahip iş gücünü çekmek, geliştirmek ve sürekliliğini sağlamaktır.