● Süreklilik,
● Sürdürülebilir karlılık ve verimlilikle hızlı büyümek,
● Şirketimizin reklamını doğru yapacak personelle çalışmak,
● Rekabete odaklanmak ve lider olabilmek,
● Sektördeki teknoloji ve marka gücüne hakim olabilmek